İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Çimento sektörünün önde gelen köklü şirketlerine sahip, Liman İşletmeciliği ve Enerji sektörlerinde ise sağlam adımlarla büyümeyi hedefleyen Batı Anadolu Grubu olarak;

İnsan Kaynakları Politikamız;

-Grup Şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak,

-Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak,

-Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,

-İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak,

Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.